Uncategorised

Pirmoji Sąjungos Nardymo Mokyklos Absolventų Karta

Rytų Atlanto valstijų regioninė dailidžių taryba (Eastern Atlantic States Regional Council of Carpenters) švenčia savo pirmosios nardymo mokyklos absolventų išleistuves. Naujoji EAS Komercinio Nardymo Centras, įsikūręs Sicklerville mieste, yra pirmoji sąjungos valdoma ir eksploatuojama nardymo mokykla šalyje, ir tai yra didelis žingsnis į priekį darbo jėgos vystymo srityje, ypač atsižvelgiant į energijos infrastruktūros ir besiformuojančios jūrų vėjo energetikos pramonės poreikius.

Absolventai gavo pažymėjimus, patvirtinančius praktinio po vandeniu atliekamo darbo ir nardymo saugumo reikalavimų išpildymą, kas juos geriau pasirengusius ateities iššūkiams sparčiai kintančioje darbo rinkoje. Įrengtas 2022 m. pavasarį, šiuolaikiškas centras, įsikūręs prie esamo ežero, apima klases, biurus, prieplauką, po vandeniu esančias suvirinimo stoteles ir dekompresijos kamerą.

Naujasis EAS Komercinio Nardymo Centras suteikia naujausią, praktinį mokymą EAS Dailidžių Sąjungos nariams, o tai suteikia krantinės ir jūrų rangovams reikalingą kompetenciją. Naujoji įstaiga yra svarbus žingsnis New Jersey valstijai, kuri tampa vis svarbesniu centru jūrų vėjo energetikos pramonei.

DUK

Kas yra EAS Komercinio Nardymo Centras?
EAS Komercinio Nardymo Centras yra pirmoji sąjungos valdoma ir eksploatuojama nardymo mokykla JAV, skirta rengti specialistus energijos infrastruktūros ir jūrų vėjo energetikos pramonėms.

Kokius įgūdžius įgyja centro absolventai?
Absolventai įgyja praktinius po vandeniu atliekamo darbo įgūdžius ir nardymo saugumo žinias, kurios yra būtinos dirbant su energijos infrastruktūra ir jūrų vėjo energetikos projektuose.

Kodėl ši mokykla yra svarbi New Jersey valstijai?
New Jersey valstija tampa vis svarbesniu centru jūrų vėjo energetikos pramonei, todėl mokykla suteikia būtiną mokymą ir įgūdžius, reikalingus šios srities darbo jėgai.

Terminų paaiškinimai

Energijos infrastruktūra
Tai yra įvairios įrangos ir paslaugų visuma, reikalinga energijos gamybai, perdavimui ir paskirstymui.

Jūrų vėjo energetika
Tai atsinaujinančios energijos forma, kurioje vėjo jėgainės yra įrengiamos jūroje, siekiant išnaudoti stipresnius ir pastovesnius vėjo srautus.

Dekompresijos kamera
Tai įranga, naudojama nardymo medicinoje, skirta gydyti nardymo ligas, susijusias su netinkama dekompresija po nardymo.