Uncategorised

Nardymo aistra tampa misija rinkti povandeninį šiukšlių

Naujajame Yorke veikia nedidelė nardymo grupė, kuri siekia prisidėti prie jūrų ir vandens gyventojų apsaugos nuo taršos. Ši grupė nardymo metu pašalina žvejybos linijas ir kitus užteršalus, siekdama sumažinti grėsmes vandenynams ir jūrų gyvūnijai1. Projektas „Dive Against Debris” kviečia vadinamuosius „piliečių mokslininkus” apžiūrėti savo nardymo vietas, kad padėtų kataloguoti įvairius daiktus, kurie neturėtų būti vandenynuose, ežeruose ir kituose vandens telkiniuose. Grupės skaičiavimu, daugiau nei 90 000 dalyvių atliko daugiau nei 21 000 tokių tyrimų ir pašalino 2,2 milijono gabalų šiukšlių1.

Nardymo entuziastai kovoja su vandenynų tarša

Nardymo grupės veikla yra svarbi dalis kovojant su vandenynų tarša. Nors yra vykdomi didesnio masto projektai, siekiant pašalinti didžiules atliekų kaupas gilesniuose vandenyse, mažesnio masto pakrantės valymo projektai, tokie kaip šis, yra svarbūs siekiant apsaugoti vandenynus ir jūrų gyvūniją5.

Piliečių mokslininkai prisideda prie švaraus vandenyno

Projektas „Dive Against Debris” skatina savanorišką nardymo bendruomenės dalyvavimą, siekiant padėti kovoti su vandenynų tarša. Nardymo metu dalyviai renka ir šalina įvairius užteršalus, tokius kaip plastikas, žvejybos tinklus ir kitas atliekas, kurios gali pakenkti vandenynų ekosistemoms ir jūrų gyvūnijai8.

Ateitis: didesnis dėmesys vandenynų apsaugai

Nardymo grupės, tokios kaip ši, rodo, kad kiekvienas gali prisidėti prie vandenynų apsaugos ir švarios aplinkos užtikrinimo. Ateityje tikimasi, kad vis daugiau žmonių prisijungs prie šios iniciatyvos ir padės kurti švaresnę, saugesnę aplinką mūsų vandenynams ir jūrų gyvūnijai1.