Uncategorised

Nardymas už atsakymų: Kaip šiltėjantis vanduo kelia grėsmę Hurono ežero laivų nuolaužoms

Mokslininkai stebi, kaip kintanti klimata veikia Thunder Bay vandenį ir galbūt po to – po vandeniu esančias laivų nuolaužas1. Hurono ežero šaltas, saldus vanduo padeda išlaikyti laivų nuolaužas. Tačiau kintantys vandens lygiai gali pagreitinti šių vietovių degradaciją, ypač tų, kurios yra sekliame vandenyje4. Mažesni ežero lygiai gali pažeisti laivų nuolaužas, dar labiau atskleisdami seklias vietas elementams ir pagreitindami natūralią degradaciją4.

Klimato kaita gali keisti ledo padengimą Hurono ežere, o tai turės pasekmių santvaros ištekliams4. Didėjant temperatūrai, ežerai sugeria šilumą4. Tačiau daugybė veiksnių, kurie kontroliuoja ežero temperatūrą, daro būsimus pokyčius sunkiai nuspėjamus. Vis dėlto Hurono ežero regiono oro temperatūra, kuriai dažnai seka ežero paviršiaus temperatūra, iki 2100 m. gali padidėti iki 7,2°F4. Šiltėjantys vandens temperatūros taip pat didina garavimą. Tikimasi, kad garavimas per Didžiuosius ežerus per ateinantį amžių padidės, o tai galėtų sumažinti ežero lygį ir atskleisti seklias ar dalinai panardintas kultūrines išteklius4.

Laivų nuolaužų vietovės laikui bėgant natūraliai degraduoja, o degradacijos greitis priklauso nuo aplinkos sąlygų5. Šaltas, saldus Hurono ežero vanduo padeda išsaugoti santvaros laivų nuolaužas, slopindamas jūros organizmus, kenksmingus laivų nuolaužoms, ir lėtindamas koroziją, kuri vyksta jūros aplinkoje5. Tačiau ledo judėjimas, srovės, kintantys nuosėdos, audros ir normalus bangavimas yra visi aplinkos veiksniai, kurie gali būti kenksmingi laivų nuolaužoms, ypač tų, kurios yra sekliuose vandenyse5. Yra potencialių ryšių tarp klimato kaitos Didžiuosiuose ežeruose ir laivų nuolaužų degradacijos, tačiau šia tema nebuvo atlikta tyrimų, ir kyla klausimų5. Pavyzdžiui, jei dėl klimato kaitos Didžiųjų ežerų ledo padengimas smarkiai sumažėtų, tai padidintų garavimą ir lemtų vandens lygio mažėjimą5. Mažėjant vandens lygiui, seklių vandenų laivų nuolaužos gali tapti labiau atskleistos orui, bangoms ir ledui, taip pagreitindamos natūralią degradaciją5.