Uncategorised

Kodėl žmonės negali pasinerti į giliausią vandenyno vietą?

Vandenynas slepia daugybę paslapčių, o jo giliausios vietos iki šiol išlieka nepasiekiamos žmogui. Nors nardymas yra populiarus laisvalaikio praleidimo būdas, giliausio vandenyno taško – Marianų įdubos Challengerio gilumos – pasiekti negalima dėl ekstremalių sąlygų.

Ekstremalus slėgis ir temperatūra

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės negali nardyti į vandenyno gelmes, yra didžiulis slėgis. Kiekvienas papildomas vandenyno gylio metras didina slėgį apie 1 atmosferą. Challengerio gilumoje, kuri yra daugiau nei 10 kilometrų gylyje, slėgis yra apie 1000 atmosferų, kas yra pakankamai stipru, kad sutraiškytų bet kokį nespecializuotą įrenginį ar žmogaus kūną.

Be to, temperatūra giliausiose vandenyno vietose yra žema, o šviesa nepasiekia, todėl ten vyrauja visiška tamsa. Šios sąlygos daro giliąją jūrą nepalankia gyvybei ir tyrinėjimams.

Specializuota technologija

Mokslininkai naudoja specializuotą technologiją, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu valdomus povandeninius aparatus (ROV) ir povandeninius laivus, kad galėtų tyrinėti vandenyno gelmes. Šie aparatai yra sukurti atlaikyti didžiulį slėgį ir ekstremalias sąlygas, kurios būdingos giliųjų vandenynų zonoms.

DUK

Kas yra Challengerio giluma?
Challengerio giluma yra giliausia žinoma vandenyno vieta, esanti Marianų įduboje, kurios gylis siekia daugiau nei 10 kilometrų.

Kodėl negalima nardyti į giliausią vandenyno tašką?
Dėl ekstremalaus slėgio, žemos temperatūros ir visiškos tamsos, kurios vyrauja giliausiose vandenyno vietose, žmogaus kūnas ir įprasta nardymo įranga negali išgyventi tokiomis sąlygomis.

Kas yra ROV?
ROV (nuotoliniu būdu valdomas povandeninis aparatas) yra specializuotas įrenginys, skirtas tyrinėti vandenyno gelmes ir atlaikyti ekstremalias sąlygas.

Paaiškinimai naudotų terminų

  • Abyssal – abisalinė zona, labai gilus vandenyno sluoksnis, kuriame vyrauja didelis slėgis ir žema temperatūra.
  • Bathyal – batialinė zona, vandenyno sluoksnis tarp neritinių ir abisalinių zonų.
  • Euphotic – eufotinė zona, vandenyno sluoksnis, kuriame yra pakankamai šviesos fotosintezei.
  • ROV – nuotoliniu būdu valdomas povandeninis aparatas, naudojamas giliųjų vandenynų tyrinėjimams.
  • SCUBA – savarankiškas po vandeniu kvėpuojantis aparatas, naudojamas nardymui.